Състезатели

NULL

Бианка Радева – 8.клас, Профилирана гимназия „Пейо Яворов“, гр. Петрич

Брой гласове:
13

 

ВЪПРОСИТЕ НА ИСТОРИЯТА

Есе

             Апостоле, какво ли сърце трябва да имаш…?

 

             За да служиш, да вярваш, да не се отказваш от една човешка мечта, но нужна на цял народ. Да се опитваш да спасиш хиляди хора от примирение и страх, без да помислиш за собствената си гибел.  Да вярваш в промяната и упоритата народна работа, която да изведе измъчения български народ от вековното робство. Мечтата ти да бъде за чиста и свята република, в която всички имат равни права, независимо от етническата си и религиозна принадлежност. Силният характер, титаничният дух, будният ум и безумната смелост те направиха безсмъртен. Не  допусна несгодите да сломят душата ти. Каква съдбовна мисия е да си апостол и земен  светец,  хуманист и човек, прескочил времето. Какво ли сърце трябва да имаш, за да не се побере в манастира и той да стане тесен за борбата – лична и общочовешка, на която без колебание да се посветиш. Не като роб, а като истински свободен човек…

 

              Апостоле, каква ли съвест трябва да имаш…?

              За да бъдеш честен, да тръгнеш да работиш за общото дело, да повярваш, че след теб ще тръгнат и други. Да не се отчайваш от несгодите, да се бориш за един идеал и за свободата на своето страдащо робско отечество. Дори да можеш да застанеш над омразата, да успееш да преглътнеш чуждото високомерие, умело да излизаш от интригите, да посрещаш недоверието и да продължаваш да носиш запаления огън на разума и духовната извисеност. Срещнал се с невежеството, егоизма и суеверието,  един велик българин не се предава, а обикаля милото отечество, за да вдига на бунт покорните. Каква ли съвест трябва да имаш, за да не вземеш нито стотинка от парите за оръжие и да страдаш със земята си и със своя измъчен народ…

              Апостоле, каква ли душа трябва да имаш…?

              Какво изживява душата на един вярващ духовен човек, който жертва себе си за една велика кауза и за бъдещето на цял народ. Да напишеш в писмото до своя съратник Каравелов  „Докато постигнем целта си, ще отидат и доста невинни хора”, и да знаеш, че и ти курбан ще станеш. И до края на дните си дълбоко да съжаляваш не за своя погубен млад живот, а за невинните погубени българи…

               Апостоле, какво ли перо трябва да имаш…?

 

               За да напишеш  ”Ако спечеля, печеля за цял народ, ако изгубя - губя само мене си”. И така един дякон още в манастира  да начертае своя жертвен път, да предопредели място си в живота и историята. Няма друга личност в националния  свят, която да е толкова чиста и свята и да се превърне в мерило за духовна светлина и духовна мощ. С каква пророческа сила са се подредили буквите във веруюто за „Свята и чиста република”, за да  вдъхнат надежда на един обезверен народ, който да повярва, че може да се обедини от мечтаната освободителна цел. Да не робува, а да извоюва човешкото си право на независимост. И със силата на буквите да предричаш, че е близко вече времето – българинът не ще бъде роб, а свободен.

 

                Апостоле, какъв ли дух трябва да имаш…?

 

                За да вървиш по път неравен, мъчителен и страшен към свободата на славната и велика България. Духът на един силен и смел родолюбец успява да обедини усилията на своите съратници.  Загърбва всичко в живота, няма семейство, изоставя дома си, за да се превърне в символ на съвършенството на човека. Да съчетае у себе си силата на достойнството, гордостта, готовността за саможертва със скромността на добротата и безграничната любов към хората и родината. Какъв ли дух трябва да имаш, за да се превърнеш в легенда – реална, но необикновена за човешката мярка, да се издигнеш до величието на човешкото, но и до трагичната самота на героичното страдание.

                  Въпросите на историята…

                  Въпросите, които поставя не историята…

                  Въпросите, които задават Сърцето, Съвестта, Душата, Перото и Духът на един добър човек…


Ръководител: Здравка Трайкова, преподавател по БЕЛУЧАСТНИЦИ: