Състезатели

NULL

Ангелина Танасова Шишман 9 години

Брой гласове:
58

Апостол на свободата

         Васил Левски… Кой е този човек? Каква благородна цел той е преследвал? Защо е станал пример и идеен вдъхновител на българския народ? Защо го надарили с гордо име – Апостол на свободата?

         Васил Левски! С неговото име е свързана историята на национално-освободителната борба на българите срещу турското робство през 70-те години на 19 век. Макар че животът му бил такъв къс – само 36 години – но в паметта на българите той останал като национален герой. Той обрекъл живота си в служба на отечеството, и тогава робските сърца повярвали в свободата, защото също като него мечтаели за «чиста и свята република», за светло бъдеще.

         Васил Левски станал първи, който превел в действие идеите на велик революционер Георги Раковски. Поради тежко заболяване, Левски не можел да вземе участие в четата на Хаджи Димитър, но вършил широка агитация, упорита и системна работа сред народа за организиране и подготвяне на въоръжена борба. Затова в българската история той останал ненадминат от никого организатор.

         Васил Левски се отличавал с редки качества: бил надарен с огромна енергия, физическа издръжливост, хладнокръвие, съобразителност… Всеотдаен и скромен, той бил запалил революционен огън във всяко българско селище и градче.

         Като вдъхновител, организатор и ръководител на българското революционно движение Васил Левски будил, буди и ще буди почит и възхищение към живота и делото си. Неговото безстрашие, скромност, нравствената чистота, голямото търпение и великодушие превърнали великото му дело в легенда.

 

 

 


с. Богатое, Измаилски район, Одеска област, Украйна Богатянски български културно-просветен център «Аз Буки Веди» към Всеукраинската обществена организация «Конгрес на българите в Украйна»УЧАСТНИЦИ: