Контакти

Адрес за контакти:

 

гр. София

кв.Люлин

бл. 904, вх. А

email: office@azmogaazznam.com

 

 

Консултанти:

проф. д-р Божидар Ангелов

проф. д-р Весела Гюрова

Татяна Петрова

Стефанка Балева

Румяна Кирилова

Лили Стоянова

художник на страницата:

Тодор Узунов

Програмно осигуряване:

Радка Кайнарова