Новини

   

  Детски танцов фестивал & Мастър клас

   

  ПЕРИОД: 04 юли - 12 юли 2016г.

                   8 нощувки / 9 дни


  РАЗПИСАНИЕ:

  Пристигане: 04 юли

  Откриване на Фестивала (с участието на Имперски Руски Балет - "Болеро", "Шопениана"): 05 юли

  Дни на Фестивала: 06 юли - 09 юли

  Награждаване и Гала-концерт: 10 юли

  Срещи с преподаватели и участници: 11 юли

  Отпътуване: 12 юли


  ФЕСТИВАЛЪТ СЕ ПРОВЕЖДА В ТРИ НОМИНАЦИИ:

  1. Класически танц

  2. Народен и характерен танц

  3. Съвременен танц                 

   

  ВЪЗРАСТОВИ КАТЕГОРИИ:

  1. Класически танц
  ∼ от 8 до 11 години
  ∼ от 12 до 14 години
  ∼ от 15 до 18 години

  2. Народен и характерен танц
  ∼ до 12 години включително
  ∼ от 13 до 18 години

  3. Съвременен танц
  ∼ до 12 години включително
  ∼ от 13 до 18 години

   

  ГАЛА-КОНЦЕРТ

  Гала-концертът е задължителна част от програмата на фестивала. Всички участници дават своето съгласие за безплатно участие в гала-концерта, който ще бъде заснет и разпространен по национални телевизионни канали. При отказ от участие следва дисквалификация.Програмата на гала-концерта се изготвя от организационния комитете на фестивала на базата на съвети от журито. Също така в гала-концерта могат да участват гост-танцьори.


  ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ  В РАМКИТЕ НА ФЕСТИВАЛА:

  1. „Кръгла маса“ на тема детските балетни школи.

  2. Посещение на балетен спектакъл.

  3. Творчески срещи с членове на журито.

   
  ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

  1. Срок на записване - до 31 май 2016г.

  2. Фонограмата, която се използва, трябва да е с високо качество и предварително предоставена на CD/MD.

  3. Редът на изява на участниците се определя с жребий.

  4. Всеки участник получава специален бадж за периода, в който се провежда фестивала.

  5. По време на фестивала организаторът осигурява охрана на събитието.

  6. Организаторът не носи отговорност за съхранението на вещи, оставени без надзор, за травми и нещастни случаи.

  7. Всеки участник трябва да има медицинска застраховка, направена на собствени разноски, за целия период на пребиваване в България.

  8. Участник, който има някакви специфични здравословни проблеми е длъжен да информира организатора за тях предварително.

  9. За всички участници извън Европейския Съюз организаторът ще осигури официална покана, с цел по-бързо издаване на визи.

  10. Организационният комитет на фестивала не предоставя гримьори, коафьори и костюмери за участниците.

  11. Участниците трябва да имат свои балетни и репетиционни костюми, пуанти и балетни обувки, необходими за участията в класовете, репетициите и фестивалната програма.

  12. Придружаващите лица на всички участници (родители, педагози и др..) носят отговорност за децата.

  13. Организаторите си запазват правото да променят състава на журито/ балетните преподаватели.

  14. Организаторите имат право да осъществяват фото и видео снимки по време на фестивала и мастър класовете.

   

   

  Назад »