Новини

     

    ПРОЕКТ „С ПРИРОДАТА – ЗДРАВИ И ЩАСТЛИВИ”

     Изпълнител: Целодневна детска градина № 85 „Родина”  

    Период на изпълнение: 29.03.2015  - 30.07.2015 г.  Място на изпълнение : гр. София

    Проект „С природата – здрави и щастливи” се финансира в рамките на Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта -2018 година.

                                                       

    Период на изпълнение на проекта : 29.03.2015 г. – 30.07.2015 г.   

    Специфични цели на проекта: Да допринесе за изграждане на знания и умения у децата за пряко общуване с природата; усвояване на модели за екологосъобразно поведение; грижовно отношение към околната среда и повишаване на мотивацията за природосъобразно поведение и здравословен начин на живот.

    Целева група на проекта : 167 деца, 30 възрастни – персонал, родители, общественици.

    Дейности по проекта: Седмица на Земята; Оформяне на: дендрариум, скален кът; засаждане на цветя, билки и подправки; екоизложба „Боклучено човече”; екоспектакъл „Сътворението на Земята”; съставяне и илюстриране на Приказка за гората; подвижни състезателни еко игри;  Екскурзия с поход и пленер в ДПП „Витоша”;издаване на детска книжка „Феята на гората”.

    Адрес за кореспонденция: София, ул. „Д. Груев”44; тел.: 9521048; e-mail: cdg85@abv.bg    

    Номер

    Дейност

    Срок на изпълнение от...до...

    Изпълнител на дейността

    1

    Информационна кампания :

     - отпечатване и монтиране на информационна табела;обявления в ел. сайт на ДГ; в интернет – телевизия „Аз мога, аз знам”; изработване на брошури, постери, флаери.

    23.03 – 17.04.2015 г.

    ЦДГ № 85 „Родина”

    2

    Закупуване на методически помагала и материали за работа на децата.

    23.03. – 17.04.2015 г.

    ЦДГ № 85 „Родина”

         3

    Съставяне на Приказка за гората/Феята на гората по групи.

    01.04. – 17.04.2015 г.

    Педагогически екип на ЦДГ № 85 „Родина”

    4

    Оформяне на скален кът с билки и подправки и засаждането им.

    01.04 – 17.04.2015 г.

    ЦДГ № 85 „Родина”

    5

    Оформяне и засаждане на дендрариум, цветна леха.

    01.04 – 17.04.2015 г.

    ЦДГ № 85 „Родина”

    6

    Седмица на Земята:

    - засаждане на билки и цветя – луковични; екоизложба „Боклучено човече”;

    - авторски екоспектакъл „Приказка за гората”/”Феята на гората”;илюстриране Приказка за гората/”Феята на гората”;

    - подвижни състезателни еко игри по групи.

    20.04 – 25.04.2015 г.

    20.04.2015 г.

    21.04.2015 г.

    22.04.2015 г.

     

    23.04.2015 г.

    24.04.2015 г.

    Педагогически екип на ЦДГ № 85 „Родина”

    7

    Издаване на авторска детска приказка „Приказка за гората/”Феята на гората”.

    18.05. – 29.05.2015 г.

     

    ЦДГ № 85 „Родина”

    8

    Екскурзия с поход и пленер в ДПП Витоша.

    01.06. – 13.06.2015 г.

    ЦДГ № 85 „Родина”

    9

    Организиране на изложба.

    15.07. – 30.07.2015 г.

    ЦДГ № 85 „Родина”

     

     

     

    Назад »