Конкурси

 

Детски танцов фестивал & Мастър клас

Назад »

 

ПЕРИОД: 04 юли - 12 юли 2016г.

                 8 нощувки / 9 дни


РАЗПИСАНИЕ:

Пристигане: 04 юли

Откриване на Фестивала (с участието на Имперски Руски Балет - "Болеро", "Шопениана"): 05 юли

Дни на Фестивала: 06 юли - 09 юли

Награждаване и Гала-концерт: 10 юли

Срещи с преподаватели и участници: 11 юли

Отпътуване: 12 юли


ФЕСТИВАЛЪТ СЕ ПРОВЕЖДА В ТРИ НОМИНАЦИИ:

1. Класически танц

2. Народен и характерен танц

3. Съвременен танц                 

 

ВЪЗРАСТОВИ КАТЕГОРИИ:

1. Класически танц
∼ от 8 до 11 години
∼ от 12 до 14 години
∼ от 15 до 18 години

2. Народен и характерен танц
∼ до 12 години включително
∼ от 13 до 18 години

3. Съвременен танц
∼ до 12 години включително
∼ от 13 до 18 години

 

ГАЛА-КОНЦЕРТ

Гала-концертът е задължителна част от програмата на фестивала. Всички участници дават своето съгласие за безплатно участие в гала-концерта, който ще бъде заснет и разпространен по национални телевизионни канали. При отказ от участие следва дисквалификация.Програмата на гала-концерта се изготвя от организационния комитете на фестивала на базата на съвети от журито. Също така в гала-концерта могат да участват гост-танцьори.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ  В РАМКИТЕ НА ФЕСТИВАЛА:

1. „Кръгла маса“ на тема детските балетни школи.

2. Посещение на балетен спектакъл.

3. Творчески срещи с членове на журито.

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

 1. Срок на записване - до 31 май 2016г.

 2. Фонограмата, която се използва, трябва да е с високо качество и предварително предоставена на CD/MD.

 3. Редът на изява на участниците се определя с жребий.

 4. Всеки участник получава специален бадж за периода, в който се провежда фестивала.

 5. По време на фестивала организаторът осигурява охрана на събитието.

 6. Организаторът не носи отговорност за съхранението на вещи, оставени без надзор, за травми и нещастни случаи.

 7. Всеки участник трябва да има медицинска застраховка, направена на собствени разноски, за целия период на пребиваване в България.

 8. Участник, който има някакви специфични здравословни проблеми е длъжен да информира организатора за тях предварително.

 9. За всички участници извън Европейския Съюз организаторът ще осигури официална покана, с цел по-бързо издаване на визи.

 10. Организационният комитет на фестивала не предоставя гримьори, коафьори и костюмери за участниците.

 11. Участниците трябва да имат свои балетни и репетиционни костюми, пуанти и балетни обувки, необходими за участията в класовете, репетициите и фестивалната програма.

 12. Придружаващите лица на всички участници (родители, педагози и др..) носят отговорност за децата.

 13. Организаторите си запазват правото да променят състава на журито/ балетните преподаватели.

 14. Организаторите имат право да осъществяват фото и видео снимки по време на фестивала и мастър класовете.

УЧАСТНИЦИ