Състезатели

NULL

Валентина Христова

Брой гласове:
128

 

 

 

 

Много съм горда с това, че съм българка, защото ние, българите, имаме славна и неповторима история. Никой друг народ не е бил толкова силен и борбен, не е водил толкова битки и не е търпял такива унижения, каквито са търпели българите. Природата на България е най-хубавата в света. Ще попитате: „Защо?“. Та ние си имаме всичко: морета, реки, долини, низини, планини, плодородна земя, четири сезона и какво ли още не... Тук живеят най-хубавите жени и най-храбрите мъже, със силна и неразрушима воля и несломим дух. Това е и причината, поради която другите народи непрестанно са се опитвали да ни завоюват, но не са успявали да ни покорят.

България е преживяла доста възходи и падения, била е завладявана и освобождавана, заличавана от политическата карта, но въпреки всичко това българският народ е успял да съхрани традициите и вярата си през вековете на страдания, и да оцелее и до днес.

Безгранични са куражът и волята ни за свобода и независимост.

Благодарна съм на моите прадеди за изтърпените мъчения, без които нямаше да го има днешният мирен и спокоен живот в обновената, но древна моя България.

Трябва да се гордеем с нашата история, с предците ни, опровергавайки думите на Паисий: „О, неразумни юроде, защо се срамуваш да се наречеш българин...?“, като с достойнство изричаме всеки стих от Вазовото „Аз съм българче“!УЧАСТНИЦИ: