Състезатели

NULL

Елица Стоянова

Брой гласове:
240

 

 

Моята родина е България!Прекрасна страна, която въпреки малката си площ е събрала хиляди райски кътчета в обятията си.

Бих искала да бъда птица.Свободно да летя в небето и да се наслаждавам на красотите на моята родина, да се докосна до останките от славното ни минало.Ще литна на север, за да видя как водите на„Тихият бял Дунав‘‘ милват бреговете на обширната Дунавска равнина и Добруджа.Ще кацна на Козлодуйския бряг, за да послушам шепота на вълните, които и до днес разказват за незабравимия подвиг на Ботев и неговата чета, за смелостта на мнозина,тръгнали от тук да бранят моята родина, за да мога днес със силен глас да изрека,,Аз съм българче свободно!‘‘

Ще литна отново и, издигайки се в синевата, ще се насладя на аромата на цветята в долината.Ще прелитам ниско в низините и ще слушам ропота на реките.Разказите на потоците в планините за миналото славно на дедите.Ще достигна до баирите зелени на Рила, Пирин и Родопи, планини като войници подредени,които бранят народа ни през вековете.Докато летя над планините, ще спра нейде сред горите да чуя песента на вятъра в Балкана за онези знайни и незнайни люде, кръвта пролели си навред, за да мога днес в край свободен да живея!

Бих летяла без да спирам, за да видя всяко кътче, свято място.Гордея се с моята родина!,,Земя като една човешка длан, но по-голяма ти не си ми нужна …!“УЧАСТНИЦИ: