Състезатели

NULL

Никол Павлова

Брой гласове:
8

 

 

 

Аз съм българче и силна

Майка мене е родила,

с хубости, блага – обилна

е родината ни мила.“

            Така започва великото стихотворение на поета Иван Вазов. Аз съм българче и се гордея със своята Родина. Тук е всичко, което обичам: моят роден дом, моето семейство, моето училище, моите приятели.

„Аз съм българче. Обичам

наште планини зелени…“

и „…всичко български и родно…“, високите и струйни водопади, пълноводните и силни реки, морската красота, вековните гори, високите скали, кристалните езера – Седемте рилски езера. България има безброй уникални архитектурни паметници, свидетели на славното ни минало: Рилският манастир, Казанлъшката гробница, Мадарският конник, Боянската църква. Тези паметници са в списъка на ЮНЕСКО, за световното културно наследство. В България има уникално място наречено розовата долина, в която се отглеждат благоуханни маслодайни рози, един от националните ни символи. Популярното розово масло се използва като съставка  на световно известни парфюми и козметични марки.

„Аз съм българче свободно,

В край свободен аз живея…“

            Свободата е най-ценното богатство, за свободата на българския народ и държава са дали живота си много Апостоли: Васил Левски, Христо Ботев, Георги Бенковски, Любен Каравелов, Георги Раковски и други. Гордея се от тяхното велико дело. Не трябва да забравяме имената и делата на други велики българи  - възрожденци: Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Петър Берон, Васил Априлов, създателите на българската азбука и славянска писменост, дала основата на всички славянски езици – братята Кирил и Методий.

            Гордея се, че съм българче и заради нашите  народни празници и обичаи. Всяка година на първи март, всички българи си разменят мартеници, изработени от бял и червен конец, украсени със символ за здраве и щастие. Кукерските и сурвакарски игри са от най-древните по нашите земи. Те целят чрез специален магически танц и страшни маски да прогонят злото и всички злини, за да има богата реколта. Всеки празник в календара е свързан с някакъв ритуал, носещ в себе си магия и мистичност, молба за здраве и берекет. Предавани от поколение на поколение те съхраняват българския дух и идентичност. Възхищавам се от нашето културно наследство и фолклор – българските народни песни и танци, на „…всичко българско и родно…“.УЧАСТНИЦИ: