Състезатели

NULL

Даниел Златев

Брой гласове:
624

 

 

 

Роден съм в България. С величествените си планини, с безкрайните си полета, с гъстите си непрогледни гори, със забележителна история, с малките си селца, с големите си градове, с пълноводните си реки и езера-това е моята родина. Всеки човек, който посети България и остане в нея повече от два дена, ще разбере, че няма по-хубава държава от моята. Планините и са пълни с руди, забележителни пещери с безброй легенди и със странни, но интересни каменни форми. От върховете се разкриват превъзходни гледки, от които главата ти се замайва. Полетата, равнините и низините са много плодородни. В България се отглежда и българската маслодайна роза, която я няма никъде другаде по света. Долините са също така и дом на много животни. България, макар и малка държава, си има море, плавателна река, много риболовни езера и естествено разнообразие от сезони. Историята ни! Тя също е повод за гордост!. България е най-старата запазена до днес държава в Европа, побеждавали сме арабите по време на кан Тервел, от нас идва кирилицата и благодарение на нашата дързост и решителност сега сме свободна държава. Селцата ни са забележителни, защото те отразяват миналото ни - как сме живели, какво поминък са имали нашите предци. Селцата пазят и старите рецецепти за български храни. От България произлиза и толкова известното кисело мляко. Макар и да не съм бил в много други държави, не мисля, че някъде ще видя по-красива страна! Братя българи, да обичаме държавата, в която сме родени!УЧАСТНИЦИ: