Състезатели

NULL

Атанас Митрев

Брой гласове:
94

„Аз съм българче и силна майка мене е родила.“ Тези думи написани от Иван Вазов са повод да се гордея с думата „българче“. Аз наистина смятам че е така, защото произхождам от два достойни български рода. И затова съм щастлив. Единият ми род е от сърцето на величествените Родопи. От уроците по Човек и общество зная, че в планината са се укривали смелите хайдути. Един от тях е Дельо войвода, за който родопският ми дядо пее песента „Излел е Дельо хайдутин“ и ми разказа как е загинал този герой. Този разказ ме накара да се замисля за силата на поробените българи и за тяхната вяра в освобождението от поробителя. Другият ми род е от красивата Тракия. Знам, че от тази част на България е друг български герой - Петко войвода. За него също е написана една тъжна песен, в която се пее за мъката на неговата майка. Преди много години прароднините на баща ми избягали от родните си места в Беломорска Тракия и дошли в днешна България заради любовта към нея. Аз изпитвам същата любов и не бих избягал в друга държава и нещото което ме спира е това, че сега уча за вековната българска история и разбирам колко дълъг и труден път е извървяла държавата ни до днес. Но ми прави впечатление, когато пусна телевизора, често съобщават за убийства и насилие. Въпреки това искам да съхраня България в душата си и да не я напускам. Като възпитаник на СУ „Вл.Димитров-Майстора“, послучай патрон- ния празник на училището ни, съм написал стихотворение посветено на художника Вл.Димитров – Майстора. Ето част от него: Всички българи до днес трябва до един да се гордеем, че сред нас е бил творец със един талант неземен.

УЧАСТНИЦИ: