Състезатели

NULL

Стоян Панчев

Брой гласове:
153

 

 

 

Аз съм българче. Роден съм и живея в България. Обичам всичко, свързано с нея. Моята родина е прекрасна. Природата и е великолепна. Обширни тучни пасища се редуват със стръмни урви, високи планински върхове, котловини. Бълбукащи поточета разговарят със забързани буйни реки. Разнообразни гори крият птици и горски животни. В сини планински езера се къпят топлите слънчеви лъчи. Горд съм, че в моята родина се среща тази красота. Богата е земята ни. В недрата и лежат железни, медни, оловноцинкови руди, въглища. Аз съм българче и пия от минералните извори на моята родина с наслада. С радост бера плодовете на земята, която ражда най- вкусните зеленчуци и плодове, зърно, от което се прави най- хубавия хляб. Аз съм гордо българче. В моята малка по територия родина е съхранен духът на българина, вярата християнска и родолюбието. Тази земя е вдъхновявала от коле поети, художници, композитори. Горд съм, че стъпвам по земята на Аспарух, че дишам въздуха, който са дишали Левски и Ботев, че съм потомък на Дринов и Бончев. И днес българчета са на челните места в състезанията по математика, роботика, физика. Тук, в тази свещена земя съм се родил. Тук раста, уча се, играя, спортувам. Тук моите близки ми предават най- важните морални ценности- честност, скромност, трудолюбие, уважение и християнско милосърдие. Всичко най- ценно получавам в родината си. Горд съм, че имам нужда от България и България има нужда от мен. Тя е святото място, където ще остана да живея.УЧАСТНИЦИ: