Състезатели

NULL

Ивайла Босакова

Брой гласове:
3

 

 

 

Аз съм Ивайла.Родена съм в България.Израснах тук. Аз съм българче!И се гордея с това!Как да не обичам страна с многовековна история, оставила след себе си:Кирилицата,Мадарския конник,стария град Търново…Родила и отгледала достойни българи ,които са пролели кръвта си за свободата на страната, свободена да вярва в бога си и да следва своите традиции.Да пее своите песни и танцува своите танци под безкрайното си синьо небе , при величествените висоти на планините си , под пламтящите лъчи на слънцето и под богатите си долини и низини. Свободна ,за да имат бъдеще българските таланти ,които са се родили под синьото и небе и да бъде възпята от тях в песни,литература,картини… Аз съм родена в тази страна ,раста в нея и възнамерявам да остана.Тук е моят дом и моето бъдеще.Тук ще следвам мечтите си , ще реализирамсвоите цели, за да се превърна в един достоен гражданин на България.Ще съхраня и ще предам ценностите и традициите на децата си и се надявам да оставя следа след себе си. Аз обичам България!УЧАСТНИЦИ: