Състезатели

NULL

Невена Костадинова

Брой гласове:
2

 

 

 

 

Да бъда българка за мене това значи много! България е моята родина, аз винаги ще я обичам и ще остана в нея, докато съм жива. Има много хора, загинали за свободата , за да стане Свята и Чиста република. Аз вярвам в България, защото хората, които живеят в нея, са смели борбени и аз знам, че никога няма да се откажат от нея и да я напуснат. Никога няма да откъсна поглед от планините гиганти, от небето, което е от синьо по - синьо, морето - лазурно чисто, равнини, натежали от плод, житни полета ,които приличат на разлюляно море. Гордея се с нашата славна история - със създателя Аспарух, със законодателя и спасителя на Европа Крум, с покръстителя Борис, книжовника Симеон, великия държавник Калоян, Спасителя на Европа Тервел, които спря арабските пълчища. И до днес благодарение на Тервел носим християнската вяра в душите си, носим звучните български имена Борис, Христо, Невена, Иван. След запалената факла на Паисий по българските земи възникват нови училища, църкви и читалища. В тях се запазва самобитността на българския дух, които 5 века е потискан от турския ятаган. Горда съм с делото на светите братя Кирил и Методий, които дадоха писменост на целия славянски народ; с Паисий Хилендарски, който пръв запали факлата на народното съзнание. Някои хора, които работят в чужбина, мечтаят да видят красотите на България, а тези, които живеят в нея, не се сещат за тях. Много често обръщаме поглед към младото поколение, в което е заложено бъдещето на България. Горди сме с миналото на нашия народ, но и настоящето буди гордост у нас. Тази гордост произлиза от всички млади българи, който печелят заслужени медали от международни състезания. България е единствената страна, която носи своето име от самото си създаване. А аз с гордост нося името ‘’българка’’!УЧАСТНИЦИ: