Състезатели

NULL

Виолета Влъчкова

Брой гласове:
319

 

 

 

 

Аз съм българче! Това го зная от мига, в който съм родена. Обичам моята България, нейната природа, нейните герои. Сред тях се откроява великият Левски. Левски – синеокият герой, русокосият момък, със смело сърце и душа безстрашна. Искал той от турците зли, коварни и безсърдечни да ни спаси. Правел той тайни сбирки, подготвял народа за борба срещу турците. Оставил всичко – хляб, одежди, дом, майка си дори. Бродел в мрака сам, минавал през много трудности, но винаги бил весел и нищо не могло да го пречупи. Бил добър песнопоец. Неговите песни развеселявали всекиго. Ала, уви! В една мрачна година, в един мрачен месец, в един мрачен ден, злите турци хванали героя наш, на бесило го обесили. Но неговия дух и до днес в нашите сърца ни съветва да бъдем смели. Една от причините да се гордея, че съм българче!УЧАСТНИЦИ: