Новини

   

  GRAND DANCE ACADEMY - Четвърти ден

  ПРОГРАМА

  Програма


  КЛАСИЧЕСКИ ТАНЦ

  Първа група: от 8 до 11 години
  І тур -  свободна вариация не повече от 4 минути. (различна от вариацията във ІІ тур)
  ІІ тур - една вариация от класическото наследство на XІХ-ХХ вв.

  Втора група: от 12 до 14 години
  І тур - свободна вариация не повече от 4 минути.
  ІІ тур - една вариация от класическото наследство на XІХ-ХХ вв.

  Трета група: от 15 до 18 години
  І тур - две свободни вариации не повече от 4 минути. (различни от вариациите във ІІ тур)
  ІІ тур - две вариации от класическото наследство на XІХ-ХХ вв.

  Kатегория "Класически танц": разрешава се на индивидуалните изпълнители да представят един танц с партньор.
  ∼∼∼

  НАРОДЕН И ХАРАКТЕРЕН ТАНЦ

  Първа група: от 8 до 13 години
  Три танца с продължителност не повече от 4 минути всеки един.

  Втора група: от 14 до 18 години
  Три танца с продължителност не повече от 4 минути всеки един.
  ∼∼∼

  СЪВРЕМЕНЕН ТАНЦ

  Първа група: от 8 до 11 години
  Две свободни вариации с продължителност не повече от 4 минути.

  Втора група: от 12 до 14 години
  Две свободни вариации с продължителност не повече от 4 минути.

  Трета група: от 15 до 18 години
  Три свободни вариации с продължителнос не повече от 4 минути. 

  Всеки индивидуален изпълнител/ колектив трябва да изпълни танца си под висококачествена фонограма (на MD или CD).

  КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:
  1. Артистизъм на изпълнението
  2. Техника на изпълнението
  3. Хореография
  4. Съответствие на репертуара с възрастта на участника  в категорията „Класически танц“
  5. Оригиналност и импровизация в категорията „Съвременен танц“
  6. Спазване на регламента на фестивала
  7. Музикално оформление

  Журито гласува по десетобалната скала

   

   

   

  Назад »