Новини

     

    Само ако започнеш да правиш добро, ще повярваш в него

     

    ОБЩИНА ВАРНА

    ОБЯВЯВА

    НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ

    2018 г.

     

    САМО АКО ЗАПОЧНЕШ ДА ПРАВИШ ДОБРО, ЩЕ ПОВЯРВАШ В НЕГО. 

              В рамките на програма „Младежки дейности“ 2018 г., дирекция „Образование и младежки дейности“, Община Варна, ще реализира първото издание на Националния конкурс за есе на тема „Само ако започнеш да правиш добро, ще повярваш в него“. Конкурсът има за цел да даде възможност на  млади хора да представят своя мироглед и да разгърнат творческия си потенциал.

             Нашата действителност провокира различни гледни точки и проекции на възприятия, в която расте и се развива българската младеж. Всички ще очакваме с интерес есетата на младите творци и възможността да споделим техния свят на мечти и надежди.

    РЕГЛАМЕНТ

    1. Право на участие в конкурса имат лица от 15 до 35 години.

    2. Изисквания:

    2.1. Формат:

    • до четири стандартни страници А4, шрифт Times New Roman 12.

    2.2. Придружаваща информация:

    • трите имена на автора;

    • личен телефон и e-mail за връзка.

    2.3. Срок, форма и начин за предаване на творбите:

    • на e-mail:  storyofkidnness@gmail.com до 30 юни /включително/ 2018 г.

    2.4. Всеки автор може да участва с едно есе.

    3. Творби, които не отговарят на изискванията, отпадат от класиране.

    4. Критерии за оценяване:

    4.1.Изисквания:

    • тематична свързаност на есето;

    • последователност/логика на изложението;

    • структура: увод – изложение - заключение.

    4.2. Език:

    • езиков речник и умение да бъде използван;

    • правопис и пунктуация.

    5. Оценяване:

    5.1.Оценяването се осъществява от тричленно жури.

    5.2. Есетата се предоставят на журито без личните данни на автора.

    6. Награден фонд, съгласно заповед на Кмета на Община Варна:

    •      І-ва награда - 400.00 лв.

    •      ІІ-ра награда - 300.00 лв.

    •      ІІІ-та награда - 200.00 лв.

    •      Три поощрителни награди по 50.00 лв.

    7. Отличените есета ще бъдат публикувани до 31 юли 2018 г.

    - на сайта www.varnanamladite.com;

    - на сайта www.sdrujeniepisatelivarna.bg;

    - на сайта www.azmogaazznam.com.

     

    8. Времето и мястото за връчване на наградите ще бъде съобщено допълнително.

     

    За контакт и допълнителна информация:

    Йоанна Недева, младши експерт „Младежки програми и партньорства“

    тел: 052/820 804

     

     

     

    Назад »