Новини

   

  Европа в моя град

  Фестивал за детско и младежко медийно изкуство АРЛЕКИН 2019

  Провежда се под патронажа на МОН и съдействието на община Варна

                                 Международен конкурс за документален филм /очерк

  ЕВРОПА В МОЯ ГРАД

  Под патронажа на Ева Майдел-български политик, евродепутат

   

  РЕГЛАМЕНТ

   

  По случай Деня на Европа (9 май) организаторите на Фестивала за детско и младежко медийно изкусвто “AРЛЕКИН” обявяват международен конкурс за късометражен документален филм или очерк на тема “Европа в моя град”.

  Конкурсът е с образователна и възпитателна насоченост и има за цел да насърчи и провокира младите хора да покажат на своите връстници как Европа и реализираните с европейско финансиране проекти променят ежедневието на хората и облика на града, в който живеят.

   

  ПРАВО НА УЧАСТИЕ в конкурса имат всички лица на възраст от 8 до 18 години.

   

  ИЗИСКВАНИЯ

  Съдържанието на филмите  да е тематично свързано с темата на конкурса, да отговаря на добрия тон и да не съдържа дискриминативни елементи и насилие.

  Филмите да бъдат с продължителност до 8 минути в резолюция HD или Full HD във формат MP4, WMV, MPG2. Към филма трябва да бъдат изпратени отделни субтитри на английски език във формат SRT, SUB, SBV.

  Заявката за участие в конкурса се подава в периода 1 - 31 март 2019 година чрез попълване на електронен формуляр, публикуван на сайта на фестивала: arlekinfest.com. Заявки подадени по друг начин няма да бъдат разглеждани и допускани до конкурса. Всеки един участник получава регистрационен номер и под този номер филмите участват в конкурсната програма. Всеки участник качва на онлайн платформа своя филм като файл с име, съдържащо само регистрационния номер на участника.

  Крайният срок за предаване на филмите е 31 март 2019 година.

  Всеки участник в конкурса попълва декларация, която регламентира правата за неговото фото и видеозаснемане, обработката на личните му данни и използването на неговия продукт. Когато участникът е непълнолетен декларацията се подписва и от родител/настойник.

  Участниците, които представят филми, съдържащи музика и кадри със запазени права, трябва да предоставят при поискване декларация за правомерната употреба на тези материали. При липса на такава декларация, организаторите на конкурса си запазват правото да не допуснат за участие представения филм в конкурсната програма.

  Филмите, които не отговарят на изискванията не се допускат до конкурса.

  Списъкът със селектираните филми се публикува до 5 април 2019 година.

   

  ОЦЕНЯВАНЕ

  Професионално тричленно жури, определено от организаторите на конкурса, оценява и номинира 10 филма за финала на конкурса. Списъкът с номинираните филми се публикува до 30 април 2019 година. Номинираните филми се качват на онлайн платформа за публично обсъждане и гласуване.

  Финалният етап ще се проведе на 5 май 2019 година под формата на презентация “на живо”, по време на която всички номинирани филми ще имат възможност да бъдат представени и защитени от своите автори. Участници правят своето представяне на английски език. По време на представянето професионалното жури и публиката гласуват онлайн за определяне на победителите.

   

  НАГРАДИ

  Награди на професионалното жури:

  Първа награда - статуетка и диплом

  Втора награда - диплом

  Трета награда - диплом

   

  Награда на публиката - диплом

   

  Всички автори на отличените филми ще бъдат гости на Фестивала за детско и младежко медийно изкуство “Арлекин”, който ще се проведе от 7 до 11 юни 2019 година във Варна, а филмите им ще бъдат показани в извънконкурсната програма на фестивала.

   

  След конкурса всички филми ще бъдат публикувани на онлайн платформа със свободен достъп до 9 май 2019 година

  РЕГЛАМЕНТ

   

  По случай Деня на Европа (9 май) организаторите на Фестивала за детско и младежко медийно изкусвто “AРЛЕКИН” обявяват международен конкурс за късометражен документален филм или очерк на тема “Европа в моя град”.

  Конкурсът е с образователна и възпитателна насоченост и има за цел да насърчи и провокира младите хора да покажат на своите връстници как Европа и реализираните с европейско финансиране проекти променят ежедневието на хората и облика на града, в който живеят.

   

  ПРАВО НА УЧАСТИЕ в конкурса имат всички лица на възраст от 8 до 18 години.

   

  ИЗИСКВАНИЯ

  Съдържанието на филмите  да е тематично свързано с темата на конкурса, да отговаря на добрия тон и да не съдържа дискриминативни елементи и насилие.

  Филмите да бъдат с продължителност до 8 минути в резолюция HD или Full HD във формат MP4, WMV, MPG2. Към филма трябва да бъдат изпратени отделни субтитри на английски език във формат SRT, SUB, SBV.

  Заявката за участие в конкурса се подава в периода 1 - 31 март 2019 година чрез попълване на електронен формуляр, публикуван на сайта на фестивала: arlekinfest.com. Заявки подадени по друг начин няма да бъдат разглеждани и допускани до конкурса. Всеки един участник получава регистрационен номер и под този номер филмите участват в конкурсната програма. Всеки участник качва на онлайн платформа своя филм като файл с име, съдържащо само регистрационния номер на участника.

  Крайният срок за предаване на филмите е 31 март 2019 година.

  Всеки участник в конкурса попълва декларация, която регламентира правата за неговото фото и видеозаснемане, обработката на личните му данни и използването на неговия продукт. Когато участникът е непълнолетен декларацията се подписва и от родител/настойник.

  Участниците, които представят филми, съдържащи музика и кадри със запазени права, трябва да предоставят при поискване декларация за правомерната употреба на тези материали. При липса на такава декларация, организаторите на конкурса си запазват правото да не допуснат за участие представения филм в конкурсната програма.

  Филмите, които не отговарят на изискванията не се допускат до конкурса.

  Списъкът със селектираните филми се публикува до 5 април 2019 година.

   

  ОЦЕНЯВАНЕ

  Професионално тричленно жури, определено от организаторите на конкурса, оценява и номинира 10 филма за финала на конкурса. Списъкът с номинираните филми се публикува до 30 април 2019 година. Номинираните филми се качват на онлайн платформа за публично обсъждане и гласуване.

  Финалният етап ще се проведе на 5 май 2019 година под формата на презентация “на живо”, по време на която всички номинирани филми ще имат възможност да бъдат представени и защитени от своите автори. Участници правят своето представяне на английски език. По време на представянето професионалното жури и публиката гласуват онлайн за определяне на победителите.

   

  НАГРАДИ

  Награди на професионалното жури:

  Първа награда - статуетка и диплом

  Втора награда - диплом

  Трета награда - диплом

   

  Награда на публиката - диплом

   

  Всички автори на отличените филми ще бъдат гости на Фестивала за детско и младежко медийно изкуство “Арлекин”, който ще се проведе от 7 до 11 юни 2019 година във Варна, а филмите им ще бъдат показани в извънконкурсната програма на фестивала.

   

  След конкурса всички филми ще бъдат публикувани на онлайн платформа със свободен достъп до 9 май 2019 година

   

   

  Назад »