Новини

   

  Втори международен конкурс за рисунка, фотогрфия и поезия "Златна есен"

  ИТВ „Аз мога, аз знам“ обявява втори международен конкурс за рисунка, фотография, стихотворение и разказ на тема“Златна есен“. Конкурсът има три основни категории:

  Първа категория : от 5 до 8 години

  Втора категория : от 9 до 11 години

  Трета категория: от 12 до 15 години

  Конкурсът е без такса участие.

    Срок за изпращане на творбите: 20 ноември 2022г.  Всеки автор може да участва с до 2 творби. Творбите на номинираните участници в конкурса „Златна есен“ ще бъдат качени на сайта на ИТВ “Аз мога, аз знам“ –  www.azmogaazznam.com  и отворени за гласуване от 22.11.2022 г до 13.12.2021 за определяне на победител на зрителя.

  Победителите  в конкурса „Златна есен“ ще бъдат обявени  на 13.12.2022г/ вторник/.   Най-добрите творби ще бъдат включени в изложба по време на тържественото награждаване на победителите на 12.12.2022г/ вторник/.  Награждаването ще се излъчи на живо в ИТВ “Аз мога, аз знам“. Всички участници класирани до десето  място ще получат грамоти.

    Награди:

  1-во място – диплом, уъркшоп и книга съобразена с възрастта на участника в конкурса   

  2-ро място – диплом, уъркшоп и книга  съобразена с възрастта на участника в конкурса   

  3-то място –диплом, уъркшоп и книга съобразена с възрастта на участника в конкурса   

    До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация. Всеки участник ще получи на електронния си адрес потвърждение за успешно извършената регистрация на материала, който е изпратил за участие в конкурса.

   

  РИСУВАНЕ

  Картините трябва да са в размер 35/50 см . Няма ограничение относно материалите, инструментите или техниката на рисуване.Творбите трябва да се изпратят в два варианта –снимка на картината, надписана с името на автора на рисунката на e-mail адрес:azmogaazznam@abv.bg ,       

     Име и фамилия на детето/автора ,възраст, телефон за връзка /родител, преподавател /   Всяко дете може да изпрати до две рисунки.  Жури от професионални художници ще присъди наградите.  

   

     

  ФОТОГРАФИЯ

     Снимките трябва да са в дигитален формат JPEG, да имат  заглавие  с името на  автора фотограф и посочени години.

  2. Големината на изображението трябва да бъде нe по-малка от 3000 до 5000 пиксела .  

  3. Допускат се следните допълнителни обработки на снимката: обработка на яркост и контраст; изостряне на изображението;

  Не се допускат сничмки с допълнителна обработка.

    4. Снимките се изпращат на  e-mail: azmogaazznam@abv.bg

  Номинираните снимки ще бъдат изпратени  

  5. Към всяка снимка, участваща в конкурса, трябва задължително да има следната информация:  година на заснемане; да бъде посочена  възраст и име на родител/настойник; телефон за връзка.

   

  ПОЕЗИЯ 
    Задължително  произведенията трябва да не са публикувани (интернет публикациите също се броят).

   

       

   

   

   

   

   

  Назад »