Новини

   

  “Българският жестов език-пълноценно общуване за всички”

  На 18.04.2022г.  от 14.00часа в НБУ ще се представи изложбата “Българският жестов език-пълноценно общуване за всички”.

  Изложбата бе подготвена от Столична община(СО) с подкрепата на организациите на и за глухите хора и цели представяне достъпността за глухи и сляпо-глухи граждани при административното им обслужване в СО, в изпълнение на Закона за българския жестов език (ЗБЖЕ), както и вече осъществени проекти от организациите, свързани с българския жестов език(БЖЕ) и показвайки техните живот, култура и идентичност.

  Изложбата ще гостува в НБУ до 28.04.2022г.

  Заповядайте на откриването!

  Анна Стойкова-общински съветник и п-л на Консултативен съвет по прилагане на ЗБЖЕ в Столична община.

   

   

   

  Назад »