Новини

   

  ЕТИКЕТИ, които трябва да знаем

   

  Етикетът (на френскиetiquette – надпис, и оттук смислово със значение на „предписание“), като определение според Уикипедия е код на поведение, набор от неписани, но общоприети правила и норми на поведение в дадена социална група. Определени морални правила и маниери на поведение се зараждат най-напред в XIV век в Италия, където по това време социалната същност и култура излизат на преден план. Думата обаче става популярна когато се заражда като понятие във Франция по времето на Луи XIVДумата етикет е тясно свързана с морал, социален статут, културамодаетика и поведение  Етикетът се различава значително в зависимост от страната, социалната среда и епохата                                                                      

   

  Карикатура на Павел Петрович Свинин от началото на 1810-теПенсилванияСАЩ, изобразяваща поведение, което по това време би се считало за нарушаване на етикета в Европа – пушене в присъствието на дами, държане на камшик при танцуване и прекалена интимност на обществено място

  https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%8

  Етикетът, включва широк спектър от поведения, необходими за създаване на уважение, навигация в различни ситуации в живота, конструктивни взаимоотношения, добри обноски. Той трябва да започне да се учи още в училище. В раздел "Познай света", ще разглеждаме форми на поведение - Изкуството на ефективните разговори, осъществяването на контакт с очите по време на взаимодействия, поддържането на самоконтрол чрез умения за управление на поведението, стойността на споделянето, зачитането на всички култури, разбирането на концепцията за личните граници и други. 

         Гледай ме в очите - Поддържане на контакт с очите

                 Free People Children photo and picture

  Поддържането на контакт с очите при говорене е сред най-важните елементи на невербалната комуникация. Той показва внимание, искреност и уважение. Когато децата са обучени да взаимодействат с другите, като същевременно поддържат контакт с очите, те развиват способността да проявяват истински интерес към другите и желание активно да допринасят за дебата.Способността за установяване на контакт с очите надхвърля границите на професионалните среди като бизнес или училище. В контекста на личните връзки тя обхваща и взаимодействия с роднини, приятели и познати. Този важен протокол действа като проводник за свързване с другите на по-дълбоко ниво, което позволява по-дълбока съпричастност и разбиране в ежедневните срещи. Децата, които практикуват контакт с очите, могат да изразят чувствата и намеренията си честно и правдиво, насърчавайки по-силни и по-пълноценни взаимоотношения във всички области на живота си. Изследоателите на поддържане на контакт с очи предлагат  правила, които са полезни и за възрастните.   

  Преди да започнете да говорите, установете контакт с очите. Не поглеждайте надолу и не гледайте нищо, преди да започнете да говорите. 

   Правило 50/70  За да покажете интерес и увереност през 50% процента от времето когато говорите  и 70% от времето, докато слушате трябва да подържате контакт с очите.

  След като установите контакт с очите, поддържайте го или го задръжте за 4-5 секунди. След като мине това време, можете бавно да погледнете настрани и след това да се върнете към установяване на контакт с очите. Това не означава, че по време на разговора трябва да боите секунди.

  Проучете зрителния контакт на някой с големи умения за социални контакти. Забележете как използват очите си. Как гледат? Колко време отнема преди да преместят погледа си?

  Практикувайте пред огледалото.

  Контактът с очите е важна част от невербалната комуникация. Правилният контакт с очите показва, че сте социално проницателни и уверени. Малко усилие може да подобри способността ви да общувате с другите. Просто погледнете право в очите.

                                                                   Следва продължение... 

   

   

  Назад »