Новини

   

  ОЧАКВАМЕ ВИ

                 Фестивалът се провежда в град Сливница, защото този град е свързан с победата на България в Сръбско българската война. Тази година има кръгла годишнина от подписването на Ньойския договор. Той ще бъде основата на кръглата маса. В нея ще вземат участие известни историци от страната и чужбина.   Българи живеещи в различни точки на света ще могат да се включат чрез телемост.

  Историята ни пренася в друго време, друга епоха, дава ни възможност да се запознаем с  хора, които никога няма да срещнем, които със своите дела са оставили отпечатък в днешния ни ден.   Чрез изучаване на историята научаваме за машината, която движи света от създаването на човешката раса, културата през вековете,  чрез анализиране на миналото, можем да направим правилни изводи днес. Историята се повтаря и като я изучаваме ще се предпазим от грешки, които може да допуснем днес. Ние българите сме призвани да пазим историята си, ние носим отговорност да съхраним миналото и да го възродим в бъдещето. Прекрасно е, ако повече млади хора носят в сърцето си духа на миналото и чрез филмите, игрите на баба и българския фолклор го предават от поколение на поколение, за да знаят „Българите, кои сме ние“.

    Екипът ни очаква идеи, разкази или истории, презентации  свързани с нашата история, известни личности допринесли за прославяне на България по света, които ще са основата на вашите сценарии и предложения за филми /игрални и документални/.

  Фестивалът съдържа:

  - конкурсна програма

  - майсторски класове и уъркшоп с лектори от страната и чужбина.

  Желаещите да се включат във фестивала могат да участват по избор само в конкурсната програма, майсторски класове и уъркшоп или и двете направления.

  Във фестивала „Българите, кои сме ние“   могат са участват деца и  младежи на възраст от 8 до 29 години, разделени в категории.

   

  ФИЛМИ

   ИГРАЛНИ И ДОКУМЕНТАЛНИ ФИЛМИ РЕАЛИЗИРАНИ С ПОДКРЕПАТА НА ЕКИПА НА ФЕСТИВАЛА – ПРЕДВИЖДА СЕ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА 10 ФИЛМА.

  Първи етап - представяне на идеите на имейл адрес: bulgaritefestival@abv.bg

  Предложените идеи за сценарии от младите автори, трябва да бъдат в обем до  три страници. Авторите на одобрените от професионално жури състоящо се от историци и кинотворци сценарии преминават курс на обучение за написване на сценарий.

   

  Втори етап - обучение

  По време на обучението одобрените идеи се доразвиват в сценарии. Обучението се извършва във виртуална видеокласна стая или присъствено.

  Избраните от професионално жури 10 сценария се заснемат от  професионален екип с осигурена техника под ръководството на автора на сценария, който подбира актьорския състав от своето училище или град.

   

  КАТЕГОРИЯ – АВТОРСКО КИНО НА УЧЕНИЦИ И МЛАДЕЖИ

      В категорията се приемат за участие видеоклипове, създадени самостоятелно или в екип. Екипът може да включва ученици от различни училища и университети. Видеоклипът трябва да бъде в резолюция HD или Full HD, във формат MP4, WMV, MPG2.
  Той трябва да отговаря на изискванията в едно от следните направления: Игрални филми, Документални филми, Репортаж, Промо филми.
  Участниците, които представят филми, съдържащи музика и кадри със запазени права, трябва да предоставят при поискване от фестивала на декларация за правомерната употреба на тези материали. При липса на такава декларация, фестивалът си запазва правото да не допусне за участие представения филм в конкурсната програма.
  В категорията се присъждат награди  за идея и сценарий, за операторско майсторство, за режисура, за монтаж и по една награда във всяко направление за най-добър продукт.
  За филмите трябва да бъдат изпратени отделни субтитри на английски език във формат SRT, SUB, SBV.

  • Игрални филми

  Кратка игрална новела със сюжетна линия и герои. Продължителността на филма трябва да бъде до 15 минути с включени начални и финални надписи. В направлението може да се участва с готов създаден авторски филм . Няма ограничение за подбора на актьорския състав за участие във филмите в това направление. Това могат да бъдат ученици, учители, родители, познати и дори професионални актьори.

  • Документални филми

  Филм с продължителност до 15 минути

  • Промо филми

  Филм с продължителност до 5 минути, представящ любимо историческо населено място (град, село, местност, обект) с рекламна насоченост. В него авторите трябва да представят емблематични места и хора от съответното място. Допуснатите клипове до участие в конкурсната програма ще бъдат публикувани в интерактивната карта на фестивала, която може да бъде видяна на неговия сайт.

  • Презантации – на историческа тематика направени в училище или специално за конкурса

   

  ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС „Българите, кои сме ние“

   

   

   

  Назад »