Новини

   

  ПРОЕКТ „ИНТЕРАКТИВЕН КАБИНЕТ ПО БДП”

  СТОЛИЧНА ОБЩИНА

           СЪВЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТ  НА ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЦАТА В СОФИЯ

   

                            ОБЯВА:

  ЦДГ № 85 „РОДИНА”спечели Проект „Интерактивен кабинет по безопасност на движение по пътищата” към СБДДС. Реализирането на Проекта стартира на 01.04.2014 г. и ще продължи до 31.10.2014 г.

  Приканваме всички родители за участие и подпомагане дейностите по Проекта!

                                                                                                         Екип на ЦДГ № 85 „Родина”

                    ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ

  „ИНТЕРАКТИВЕН КАБИНЕТ ПО БДП”

  Номер

  Дейност

  Срок на изпълнение от...до...

  1.

  Информационна кампания

  01.04. – 31.10.2014 г.

  2.

  Закупуване и инсталиране на електрическа инсталация с кабелни канали, контакти, розетки и Интернет

  15.04. – 30.05.2014 г.

  3.

  Закупуване и осигуряване  компютри, мишки, монитори клавиатури и  лаптоп

  15.04. – 30.05.2014 г.

  4.

  Закупуване и инсталиране на терминал, уаерлез, безжичен Интернет, свързване на компютрите в мрежа

  15.04. – 30.05.2014 г.

  5.

  Закупуване и монтиране на интерактивна бяла дъска, екран и тематичен софтуер

  01.05. - 30.05.2014 г.

  6.

  Закупуване на детски столчета, работни маси стол за ръководител кабинета и килим

  15.05. – 30.05.2014 г.

  7.

  Осигуряване и монтиране шкаф за дидактични материали, пособия и индивидуални работни комплекти

  15.05. – 30.05.2014 г.

  8.

  Обучение на педагогическия екип на детската градина за ефикасно използване в педагогическия процес на терминални работни места                                 

  01.06. – 15.06.2014 г.

  9.

  Осигуряване на игри, индивидуални работни комплекти за деца, дидактични материали и пособия, учебни помагала, комплекти за триизмерно моделиране на пътни ситуации, табла, тематични пъзели

  15.06. – 30.08.2014 г.

  10.

  Обучение на педагогическия екип за ефикасно използване в учебно – възпитателния процес на интерактивна бяла дъска

  01.09. – 30.09.2014 г.

  11.

  Подготовка, организиране и провеждане на състезателни игри под надслов „Малкият участник в пътното движение”

  20.09. – 30.10.2014 г.

  12.

  Подготовка, организиране и провеждане на Велокрос с участието на деца, родители и общественици

  01.10. – 30.10.2014 г.

   

   

   

  Назад »