Новини

   

  ПРОЕКТ „С ПРИРОДАТА – ЗДРАВИ И ЩАСТЛИВИ”

   Изпълнител: Целодневна детска градина № 85 „Родина”  

  Период на изпълнение: 29.03.2015  - 30.07.2015 г.  Място на изпълнение : гр. София

  Проект „С природата – здрави и щастливи” се финансира в рамките на Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта -2018 година.

                                                     

  Период на изпълнение на проекта : 29.03.2015 г. – 30.07.2015 г.   

  Специфични цели на проекта: Да допринесе за изграждане на знания и умения у децата за пряко общуване с природата; усвояване на модели за екологосъобразно поведение; грижовно отношение към околната среда и повишаване на мотивацията за природосъобразно поведение и здравословен начин на живот.

  Целева група на проекта : 167 деца, 30 възрастни – персонал, родители, общественици.

  Дейности по проекта: Седмица на Земята; Оформяне на: дендрариум, скален кът; засаждане на цветя, билки и подправки; екоизложба „Боклучено човече”; екоспектакъл „Сътворението на Земята”; съставяне и илюстриране на Приказка за гората; подвижни състезателни еко игри;  Екскурзия с поход и пленер в ДПП „Витоша”;издаване на детска книжка „Феята на гората”.

  Адрес за кореспонденция: София, ул. „Д. Груев”44; тел.: 9521048; e-mail: cdg85@abv.bg    

  Номер

  Дейност

  Срок на изпълнение от...до...

  Изпълнител на дейността

  1

  Информационна кампания :

   - отпечатване и монтиране на информационна табела;обявления в ел. сайт на ДГ; в интернет – телевизия „Аз мога, аз знам”; изработване на брошури, постери, флаери.

  23.03 – 17.04.2015 г.

  ЦДГ № 85 „Родина”

  2

  Закупуване на методически помагала и материали за работа на децата.

  23.03. – 17.04.2015 г.

  ЦДГ № 85 „Родина”

       3

  Съставяне на Приказка за гората/Феята на гората по групи.

  01.04. – 17.04.2015 г.

  Педагогически екип на ЦДГ № 85 „Родина”

  4

  Оформяне на скален кът с билки и подправки и засаждането им.

  01.04 – 17.04.2015 г.

  ЦДГ № 85 „Родина”

  5

  Оформяне и засаждане на дендрариум, цветна леха.

  01.04 – 17.04.2015 г.

  ЦДГ № 85 „Родина”

  6

  Седмица на Земята:

  - засаждане на билки и цветя – луковични; екоизложба „Боклучено човече”;

  - авторски екоспектакъл „Приказка за гората”/”Феята на гората”;илюстриране Приказка за гората/”Феята на гората”;

  - подвижни състезателни еко игри по групи.

  20.04 – 25.04.2015 г.

  20.04.2015 г.

  21.04.2015 г.

  22.04.2015 г.

   

  23.04.2015 г.

  24.04.2015 г.

  Педагогически екип на ЦДГ № 85 „Родина”

  7

  Издаване на авторска детска приказка „Приказка за гората/”Феята на гората”.

  18.05. – 29.05.2015 г.

   

  ЦДГ № 85 „Родина”

  8

  Екскурзия с поход и пленер в ДПП Витоша.

  01.06. – 13.06.2015 г.

  ЦДГ № 85 „Родина”

  9

  Организиране на изложба.

  15.07. – 30.07.2015 г.

  ЦДГ № 85 „Родина”

   

   

   

  Назад »