Новини

   

  ПРАЗНИК НА ЕСЕНТА В 3 ТА ГРУПА НА 46 ОДЗ "ЖИВА ВОДА"

  "Ние, децата от Обединено детско заведение № 46 "Жива вода" благодарихме с тържество за плодородието, изобилието и красотата на Есента. Тази година празникът има своето специално послание, а то е есенният ни поздрав да стигне до всяко българско сърце, до всяко българско семейство и училище, намиращо се далече от родината! Така ще бъдем заедно, ще се радваме и благодарим за природните блага, ще усещаме топлината на детското щастие без да ни пречат разстоянията, измерени в стотици километри, без да броим океаните, границите, планините и реките, които ни делят. Нека този детски поздрав бъде едно събитие, което ни събира и обединява с обич и благодарност!"

   

   

   

   

  Назад »