КЛАРИНЕТКЛАРИНЕТ

Чухте ли как звучи кларинета?

Кларинета е измислен около 1700г. в Нюрнберг. През годините е имал няколко подобрения.Има широк диапазон. Чрез него могат да се изразят различни настроения и чувства . От началото на 19в. той е постоянен член на симфоничния оркестър. Кларинета е един от основните инструменти и на джаза.Използва се и в народната музика на България, Румъния, Гърция,Турция.