Зарчето Хвърли" Зарчето, хвърли играта спечели" е образователна игра изградена, изцяло върху материали от образователната програма в детските градини и по- специално от учебния материал за предучилищна възраст. Целта на състезанието е децата да затвърдят , наученото и да добият самочувствие на знаещи деца. Въпросите са по : български език, околен свят /пътни превозни средства, професии, природознание и др./, математика / въпроси от областта на математиката, решаване на задачи/, музика /пеене, музикални инструменти и др./ За вас играха децата от 29 ОДЗ "Слънце", София. Състезание между отборите на зайчетата и петлетата. Въпроси по МАТЕМАТИКА: Кой знак поставяме когато решаваме задачи с изваждане? Покажи как го изписваме.Кои части на човешкото тяло са по два броя? Изрой ги. Колко е часът , когато и двете стрелки на часовника са спряли на числото 12. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК:Кажи едно стихотворение. МУЗИКА: Децата изпълняват песните "Интернет" и "Бърборани, сладурани". Околен, заобикалящ ни свят:Кой цвят на светофара означава "Внимание"