Валдхорна



ВАЛДХОРНА

Чухте ли прекрасния звук на валдхорната?

Валдхорната е меден духов  инструмент. Името му идва от немски език и означава -горски рог. Най-старият предшественик на валдхорната е древният животински рог, който  се използвал за сигнали при лов,  за тържествени си бойни сигнали. Иструмента е бил известен на всички народи. Изработвали са  го от различни материали. Постепенно  валдхорната  е усъвършенствана и добива тази форма  на охлюв. Много композитори са писали концерти за валдхорна. Най-известни от тях са Хайдн, Моцарт, Шуман, Щраус и др.