ТромпетТРОМПЕТ

Чухте ли как звучи тромпета?

Тромпета е от старите музикални инструменти. Произлиза от древните рогове и тръби. В миналото тромпета е бил използван за даване на сигнали, чрез тях са се предавали съобщения. По-късно композиторите са започнали да  включват тромпета в оркестъра. Днес тромпета се използва при свирене на  симфонична, джазова или естрадна музика. Един от най-известните тромпетисти е  Луис Амстронг.