Туба ТУБА

Тубата е от групата на медните   музикални  инструменти. Този инструмент е направен от навити медни тръби. Звукоизвличането се постига с вкарването на въздушна струя във вътрешността на тубата чрез устата на музиканта. Тубата е най-ниския по звучене инструмент в духовия оркестър.