КЛАВИШНИ ИНСТРУМЕНТИ ОРГАН

 

 Клавишни инструменти

Клавишен инструмент е всеки музикален инструмент на който се свири чрез музикална клавиатура състояща се от клавиши.

                                                                     ОРГАН

  Сред най-ранните клавишни инструменти са органът, клавикордът и клавесинът. Органът несъмнено е най-стар от тях. Появил се е в 3 в. пр.н.е., въпреки, че този древен инструмент, наречен хидравлис не използвал клавиатура в съвременния смисъл. От изобретяването си до 14 век органът остава единствения клавишен инструмент. Често и органите са нямали въобще клавиатура, а само бутони или големи лостове, които се задвижвали с цяла ръка. Това е инструментът с най-голям тонов обем, с най-много възможности за избор и с най-големи  изисквания към помещението, където е монтиран. Органът се използва в  църковната музика, а по-късно добива популярност и в не религиозната  класическа музика.

                     клавикорд                                                  италиански клавесин                                                         

            

Автори писали композиции за орган са  Ян Свелинк ,  Йохан Себастиан Бах, Франц Лист, Георг Фридрик Хендел.

Най-големият  орган в България се намира в София в зала България.  Български органисти са  

Нева Кръстева ,Янка Хекимова,  Ани Тошева, Иван Иванчев и др.